Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 16/2021/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 3/2021 z dnia 09.03.2021r.

Protokół nr 4/2021 z dnia 11.03.2021r.

Protokół nr 5/2021 z dnia 16.03.2021r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki wsparcia, zgodnych z PROW i LSR z dnia 09.03.2021r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 11.03.2021r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 09.03.2021r.

Rejestr interesów – nabór 16/2021/G

Lista ocenionych grantobiorców nabór 16/2021/G

Informacja o wynikach oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 15/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 12/2020 z dnia 10.12.2020r.

Protokół nr 13/2020 z dnia 11.12.2020r.

Protokół nr 14/2020 z dnia 15.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 10.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 11.12.2020r.

Liczba obecności członków Rady w dniu 15.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 10.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 15.12.2020r. – uzupełniajaca

Rejestr Interesów z dnia 10.12.2020r.

Rejestr Interesów z dnia 15.12.2020r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 13/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 8/2020 z 15.07.2020r.

Protokół nr 9/2020 z 16.07.2020r.

Protokół nr 10/2020 z 21.07.2020r.

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Lista biorących udział w głosowaniu

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 13/2020

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 14/2020/G – Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Protokół 6/2020 z dnia 08.07.2020r.

Protokół 7/2020 z dnia 09.07.2020r.

Rejestr Interesów – nabór 14/2020/G

Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 14/2020/G

Lista ocenionych wniosków grantowych – nabór 14/2020/G