Rada Stowarzyszenia

1. Tomasz Puchrowicz – Przewodniczący Rady

2. Teresa Szwaczka –  Wiceprzewodnicząca Rady

3. Elżbieta Kornalska – Sekretarz Rady

4. Banaś Urszula – członek

5. Dębiński  Mieczysław – członek

6. Galiński Hubert – członek

7. Jajeśniak Kazimierz – członek

8. Kasprzak Zbigniew – członek

9.  Krawczyk Jarosław – członek

10.  Krzepkowska Zofia – członek

11.  Kwiecień Jan – członek

12.  Mentel Marek – członek

13. Tracz Jan – członek

14.  Wiekiera Jolanta – członek

15.  Zieliński Grzegorz – członek

 

Regulamin Pracy Rady