Zarząd

1. Wypych Bogusława – Prezes Zarządu

2. Łukasik Dominik – Wiceprezes Zarządu

3. Węglowski Włodzimierz – Wiceprezes Zarządu

4. Bierońska Kinga – Skarbnik Zarządu

5. Abramowicz Wojciech – Członek Zarządu

6. Chaja Tomasz – Członek Zarządu

7. Koper Tomasz – Członek Zarzadu

8. Piotrowski Mariusz – Członek Zarządu

9. Rosołowska Genowefa – Członek Zarządu

10. Soboń Tadeusz – Członek Zarządu

11. Szarek Wacław – Członek Zarządu

12. Titow Lidia – Członek Zarządu

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU.