Podejmowanie działalności gospodarczej – premia

Wniosek o przyznanie pomocy – aktualny

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) 

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017 – aktualna instrukcja wypwłniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

1. Formularz de minimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja edytowalna

2. Biznesplan

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan – tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Info. pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

3. Oświadczenie dla wnioskującego
 4. RODO
Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy_4z

Zalacznik_2 – wykaz działek

Wniosek o płatność

 WoP_19_2_P_4z_20190530 – wniosek o płatność

IWoP_19_2_P_4z_20190530 – instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik_2 – wykaz faktur

Kopia Spr_z__real_BP – sprawozdanie z realizacji biznensplanu

ISpr_z_real_BP_P – instrukcja do sprawozdania

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Kopia PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji (od 21.10.2019)

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 21.10.2019)

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stanowisko LGD w sprawie wyboru operacji