Rozwój działalności gospodarczej

Zaktualizowane dokumenty (Wersja 3z):
Wniosek o przyznanie pomocy
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Załączniki do wniosku o pomoc
1. Biznesplan (wersja 3z)
2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
3.Formularz de minimis
4. Dodatkowe oświadczenia
5. RODO
Umowa o przyznanie pomocy
Umowa_7z – umowa o przyznanie pomocy
Wniosek o płatność
WoP_19_2_IW_4z_20190530 – wniosek o płatność
Kopia WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530 – dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących

Kopia Spr_z__real_BP – sprawozdanie z realizacji biznensplanu

ISpr_z_real_BP_P – instrukcja do sprawozdania

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej